RF-MV22-MOUNTINGPLATE | Cisco Meraki MV22-HW Mounting Plate

$43.09
RF-MV22-MOUNTINGPLATE | Cisco Meraki MV22-HW Mounting Plate

RF-MV22-MOUNTINGPLATE | Cisco Meraki MV22-HW Mounting Plate

$43.09
Product description

Cisco Meraki MV22 Mounting Plate

Mfg.Part: RF-MV22-MOUNTINGPLATE

Product Details

  • MV22 Mounting Plate
  • Mounting Plate Only, No Screws
  • For MV22-HW, MV22X-HW

    Condition:  Used
    TTG Warranty: 30 Days

    *Image may not match product exactly